sobota, 24 sierpnia 2013

Wycieczka Wrocławskich Argonautów na Kozanów część I

W słoneczną niedzielę 02.06.2013 grupa Wrocławskich Argonautów wyruszyła w swoją pierwszą wycieczkę. Kierunek - zachodnie osiedle wrocławskiej metropolii Kozanów.

Osadnictwo na tym terenie istniało już od epoki kamienia, czyli 1700r. p.n.e. Z tego okresu podczas wykopalisk prowadzonych w 1932 i 1938r znaleziono ząb mamuta i młot kamienny.

                                                                                                                                         Młot kamienny

Wspomnieć należy, że wykopaliska na Kozanowie prowadzone były regularnie od 1905 roku, największe ich nasilenie przypada na lata 1915 - 1927. Odkryto wtedy ślady osadnictwa charakterystyczne dla kultury łużyckiej, kultury pomorskiej, kultury przeworskiej.
Podczas prac archeologicznych natknięto się także na pozostałości osad z okresu kultury rzymskiej i wczesnośredniowiecznych. W sumie określono 13 stanowisk. Znaleziono między innymi: siekierkę kamienną, młotek kamienny, naczynia gliniane, urnę twarzową, ciężarki tkackie i  elementy uzbrojenia

                                                                                                                                   Urna twarzowa


Osiedle które obecnie kojarzy się z powodziami i wielka płytą powstało w miejscu dawnej wsi Chosanowo które zostało wspomniane w roku 1208 na pergaminie Henryka Brodatego który to przekazuje wieś biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi. Tak więc Kozanów był własnością biskupstwa aż do 1810r. W między czasie zmienił Kozanów nazwy na Cosonowo (1245) Chossnow (1305), Cosanow (1321), Kozenow (1353)

                                                                                                                        osada wczesnośredniowieczna ok. XIII wiek

W roku 1793 odbył się na Kozanowie polski chrzest, w spisie, dwa lata później na Kozanowie żyło 163 mieszkańców w 32 gospodarstwach, czterech chłopów i trzynastu zagrodników. W1845r. było na Kozanowie już 216 mieszkańców, 34 domy, kuźnia, gospoda i szkoła.

Kozanów został przyłączony do Breslau w 1928r. zanim jednak to nastąpiło w 1904r. wybudowano tuż przy istniejącej wsi pomiędzy ulicą Pilczycką i Pałucką na działce hrabiego von Woyrsch cmentarz komunalny. Dwa lata po założeniu nekropolii wybudowano kaplicę cmentarną według projektu asystenta budowlanego Bernauera, obecnie po przeróbkach i dobudówkach jest to istniejący kościół Św. Jadwigi. Tuż po wybudowaniu kaplica mogła pomieścić 200 żałobników na 145 metrach kwadratowych, przygotowana była także empora dla śpiewaków.

                                                                                                                                                         fot. Wratislaviae Amici

Miał do cmentarzy Kozanów szczęście, oprócz wspomnianego cmentarza miejskiego istniały także cmentarz parafialny  św. Mikołaja oraz cmentarz wiejski. W  1919 pomiędzy ulicą Pilczycką i Lotniczą wybudowano drugi cmentarz miejski z modernistyczną kaplicą projektu Richarda Konwiarza postawioną w 1934r.

                                                                                                                                                        fot. Wratislaviae Amici

Nekropolia istniała w tym miejscu do 1950r. kiedy to podjęto decyzję o jej likwidacji.

Miejsca wszystkich cmentarzy oraz lokalizację kaplic dokładnie zbadaliśmy odwiedzając między innymi jeden z najpiękniejszych pomnik aniołka z urną stojącego na dawnym pierwszym cmentarzu komunalnym

                                                                                                                                                          fot. aut.
                                               
                                               "także cierpienie jest Bożym posłańcem"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz